Artsobservasjoner

Styret 2017


Styret 2017 består av;

Bobestyrer/leder Tor Kviljo (95244812)            Nestleder Lars Jøran Sundsdal (93258697)
Styremedlem Ann-Elin Synnes (93203914)    Styremedlem Arvid Anthonsen (99049794)
Styremedlem Bjørn Haugerud (91670665)       Kasserer Nils Arnt Nilsen (92641204)             


Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: